PODZIAŁ WG KONSTRUKCJI - Mastal - żurawie samojezdne, łożyska, chwytaki

Przejdź do treści


Chwytaki linowe
 
Dla szybkiego przeładunku materiałów masowych sypkich: 4-linowe (VSG) i 2-linowe (ZSG).
 
Chwytaki do zastosowań uniwersalnych w portach, na składowiskach oraz w zakładach dla przeładunków materiałów  i surowców na żurawiach obrotowych, pokładowych i suwnicach pomostowych. Typoszereg chwytaków posiadający najkorzystniejszy współczynnik obciążenia roboczego do ciężaru własnego. Ich konstrukcja jest prosta, mocna i oferuje długą żywotność. Pojedynczy punkt obrotu łupiny oraz optymalne warunki kinematyczne gwarantują maksymalne siły zamykania i stopnie napełnienia. Pokrywy przeciwpylne i uszczelnienia noży łupin wychodzą naprzeciw specjalnym warunkom pracy i wymaganiom ochrony środowiska.
 
Odporne na działanie korozyjne materiały i specjalne uszczelnienia punktów obrotu zapewniają optymalną przydatność nawet dla pracy podwodnej lub pokładowej.
Chwytaki przeładunkowe to uniwersalne narzędzie dla wszelkiego typu materiałów sypkich - od zrębków do szwedzkiej rudy.
 
Dla grubszych materiałów masowych: 4-linowe (VMG) i 2-linowe chwytaki polipowe (wielołupinowe).
 
Chwytaki polipowe są idealnym rozwiązaniem dla przeładunku odpadów, okrągłego drewna, kamieni, złomu i surówki w gąskach przy pomocy żurawi obrotowych, żurawi przejezdnych i żurawi gąsienicowych.
Mając na uwadze trudne warunki zastosowania i duże naciski, konstrukcja chwytaka jest bardzo stabilna i odporna na zużycie. Chwytaki są również dostępne w wersji do pracy podwodnej. Charakterystycznymi dla tego typoszeregu chwytaków są duża głębokość penetracji i dobre wyniki napełniania.
Wróć do spisu treści